• Vertrouwen2
  • versnelling
  • nature
  • learnlead
  • ADVIES: Versnelling van eigenaarschap: om organisaties echt te veranderen is het nodig dat het personeel vertrouwen heeft en zich eigenaar voelt van die verandering. Contentum heeft doorleefde ervaring in het realiseren daarvan.
  • INTERIM: Contentum heeft interim Masters met zeer rijke ervaring in problemen oplossen en gewenste veranderingen in gang zetten, samen met de mensen in de organisatie gedurende een afgesproken termijn.
  • COACHING: Contentum werkt met een bedrijfsmatige aanpak. Het bereiken van persoonlijke doelen, jezelf verbeteren en daarmee kunnen voldoen aan veranderende vragen vanuit de organisatie, is leidraad bij de aanpak.
  • TRAINING: Organisaties kunnen zichzelf niet veranderen. De mensen die er werken kunnen dat wel. Contentum ondersteunt hen met trainingen op het gebied van communicatie, leidinggeven en samenwerken.

Succesvolle organisaties zijn vitale organisaties. Veranderingen komen tot stand door alert en professioneel te reageren op veranderingen in de omgeving. De organisatiestructuur zowel als de cultuur zijn daardoor steeds flexibeler.


Dit vraagt om verbindend leiderschap. Verbindend tussen de doelen van de organisatie en de ambities en natuurlijke talenten van de mensen. Daardoor wordt samen gewerkt aan waardecreatie voor klanten, de organisatie en de mensen in de organisatie.


In succesvolle organisaties spelen permanente veranderingen een grote rol. 
Organisaties zijn te beschouwen als levende en dynamische systemen, waar bezieling en zakelijkheid als dualiteit samen op gaan.

Dit gegeven over succesvolle organisaties leidt tot de centrale vraag ‘wat maakt organisatieveranderingen succesvol’.


Een vitaal dynamisch systeem is in staat om zich aan te passen aan veranderende (omgevings)vragen met behoud van de eigen identiteit. Of te wel, een stevige bezielde kern om groei en ontwikkeling mogelijk te maken. Organisatieverandering is succesvol als er een goede balans is tussen bezieling en zakelijkheid.


De kracht van Contentum is om (top)managers te ondersteunen om bezieling en zakelijkheid duurzaam aan elkaar te smeden/te verbinden.